October 9, 2016

Kaine Claims Ignorance on Clinton's 'Open Border' Quote

The post Kaine Claims Ignorance on Clinton's 'Open Border' Quote appeared first on Washington Free Beacon.

Source: Washington Free Beacon